Anty-IgE w leczeniu alergii i astmy

autor: Syed Hasan Arshad, K. Suresh Babu, Stephen T. Holgate
rok wydania: 2002
format: 116x188 mm
liczba stron: 80
ISBN: 83-917041-0-6
cena brutto: 31 zł

W książce tej przedstawiono skrótowy pogląd na temat roli, jaką IgE odgrywa w astmie i podobnych chorobach alergicznych oraz wyniki leczenia przeciwciałami anty-IgE. W ciągu ostatnich trzech dziesięcioleci, poza wprowadzeniem selektywnych agonistów receptora beta2-adrenergicznego, steroidami i antagonistami leukotrienów, niewiele nowej broni włączono do walki z astmą. Całkowicie nowy wymiar w leczeniu astmy i innych chorób alergicznych wprowadza zastosowanie omalizumabu, którego efekty działania znacznie wykraczają poza zajęty narząd czy tkankę. Precyzyjne określenie jego miejsca w terapii wymaga dokładnych obserwacji, ale jego wyraźna skuteczność i bezpieczeństwo stosowania są dowodem na to, jak ważną rolę odgrywa IgE w powstawaniu rozmaitych objawów w chorobach alergicznych.

Spis treści:

  1. Co to jest astma i alergia?
  2. Co to jest immunoglobulina E?
  3. Sytneza i regulacja IgE
  4. Zapalenie alergiczne i rola IgE
  5. Współczesne postępowanie u chorych z alergią i astmą
  6. Anty-IgE jako strategia terapeutyczna
  7. Skuteczność i bezpieczeństwo stosowania przeciwciał anty-IgE w astmie
  8. Skuteczność i bezpieczeństwo przeciwciał anty-IgE w alergicznym zapaleniu błony śluzowej nosa
  9. Perspektywy anty-IgE w leczeniu chorób alergicznych