Depresja – postępowane w lecznictwie otwartym. Podręcznik dla lekarzy praktyków

autor: Sheldon H. Preskorn
rok wydania: 2004
format: 116x192 mm
liczba stron: 216
ISBN: 83-917041-2-2
cena brutto: 41 zł

Książka formatu pocketbook przeznaczona zarówno dla psychiatrów jak i - przede wszystkim - dla lekarzy pierwszego kontaktu. Depresja zajmuje znaczące miejsce w obszarze zainteresowań opieki medycznej. Jest chorobą, która odciska swe piętno na wszystkich płaszczyznach życia dotkniętych nią osób. Ponieważ u chorych na depresję zwykle współwystępują inne schorzenia somatyczne lub psychiatryczne, pacjenci ci często zwracają się do lekarzy pierwszego kontaktu i psychiatrów. Wszyscy ci specjaliści powinni docenić wartość tej książki, która ma na celu:

 • pomóc lekarzowi zrozumieć depresję,
 • przedstawić metody szybkiej diagnostyki oraz racjonalnego i skutecznego leczenia, w tym edukacji pacjenta, konsultacji wspomagających i leczenia farmakologicznego w razie potrzeby.

W drugim, całkowicie skorygowanym wydaniu oryginalnym, przedstawiono system leków przeciwdepresyjnych z perspektywy farmakologii klinicznej, by ułatwić zrozumienie ich działania i stosowania. Celem książki jest pokazanie lekarzom, jak najlepiej wykorzystać prezentowane w niej opcje terapeutyczne. Książka ta jest jednak czymś więcej niż tylko podręcznikiem dotyczącym farmakologii leków przeciwdepresyjnych. Pięć pierwszych rozdziałów poświęcono diagnostyce depresji, z położeniem nacisku na pacjenta, a zwłaszcza na zasady prawidłowego postępowania klinicznego (z edukacją pacjenta włącznie). Trzy kolejne rozdziały przedstawiają istotne z klinicznego punktu widzenia dane farmakologiczne leków przeciwdepresyjnych, zaś trzy ostatnie dotyczą terapii depresji.

Spis treści:

 1. Czym jest depresja
 2. Dlaczego należy rozpoznawać i leczyć depresję
 3. Jak ustalić rozpoznanie w praktyce lekarza pierwszego kontaktu
 4. Co i w jaki sposób powiedzieć choremu z depresją
 5. Kiedy wprowadzić do terapii leki przeciwdepresyjne
 6. Nowe leki przeciwdepresyjne i zasady ich stosowania
 7. Zasady doboru leków przeciwdepresyjnych
 8. Charakterystyka poszczególnych grup leków przeciwdepresyjnych
 9. Postępowanie po dokonaniu wyboru leku przeciwdepresyjnego
 10. Łączenie leków przeciwdepresyjnych z innymi lekami
 11. Kiedy stan pacjenta leczonego przeciwdepresyjnie nie ulega poprawie