Grasica, odporność, zdrowie – podstawy immunokorekcji hormonami grasicy

autor: Marek P. Dąbrowski
rok wydania: 2006
format: 145x205 mm (A5)
liczba stron: 192
ISBN: 83-917041-5-7
cena brutto: 41 zł

Książka powięcona w głównej mierze znaczeniu grasicy dla sprawności układu odpornościowego, mechanizmom jej oddziaływania na dojrzewanie limfocytów, jej związkom czynnościowym z triadą współpracujących dla zdrowia układów: układem nerwowym, hormonalnym i odpornościowym. Niesie wiadomości o istotnym znaczeniu dla praktyki lekarskiej. Rozprawia się z przestarzałymi poglądami o „fizjologicznym zaniku grasicy”, o wyłącznie obronnej roli układu odpornościowego, uzasadnia potrzeb i ukazuje terapeutyczne korzyści z uzupełnienia dotychczasowych metod immunoterapii – immunosupresji i immunostymulacji – immunokorekcją, leczeniem uzupełniającym wyczerpane zasoby komórkowe układu odpornościowego. Szczegółowo omawia wartość terapeutyczną stosowanych w tym celu leków pochodzenia grasiczego, tzw. „hormonów grasicy”, w tym polskiego leku TFX (thymus factor X), ich bezpieczeństwo terapeutyczne i skuteczność.

Spis treści:

  1. Immunologia wczoraj, dziś i jutro
  2. Organizacja i kompetencje komórkowego społeczeństwa układu odpornościowego
  3. Grasica (thymus) – centrum kompetencji i związków układu odpornościowego z układem neurohormonalnym
  4. Immunokorekcja – możliwości i ograniczenia
  5. Zakres klinicznych zastosowań hormonów grasicy