Neuroendokrynne mechanizmy działania leków przeciwdepresyjnych

autor: Bogusława Budziszewska, Władysław Lasoń
rok wydania: 2003
format: 145x205 mm (A5)
liczba stron: 64
ISBN: 83-917041-3-0
cena brutto: 20 zł

Książka z dziedziny farmakoterapii depresji i poszukiwania nowych leków przeciwdepresyjnych w oparciu o znajomość podstaw molekularnych i neurochemicznych tej grupy chorób. Zaburzenia depresyjne (afektywne) stanowią jeden z najbardziej istotnych i ciągle narastających problemów medycznych i społecznych współczesnej cywilizacji. Choroby te dotyczą 10–15% populacji, a ryzyko popełnienia samobójstwa wynosi około 20%. Koszty leczenia depresji i opieki społecznej pacjentów są niezwykle wysokie i tylko w USA wynoszą 44 mld. dolarów, a w Polsce około 12 mld. złotych rocznie. Współcześnie przyjmuje się, że depresja jest chorobą o wieloczynnikowej etiologii, w przebiegu której dominują trzy podstawowe objawy, tj.:

 • obniżenie nastroju,
 • utrata zainteresowań i zadowolenia,
 • zmniejszona energia lub zwiększona męczliwość.

Szeroko stosowane leczenie farmakologiczne depresji jest skuteczne u około 70% pacjentów, wymaga jednak długotrwałego podawania leków i może wiązać się z występowaniem szeregu objawów niepożądanych. Istnieje zatem stała potrzeba poszukiwania nowych leków przeciwdepresyjnych, w oparciu o znajomość podstaw molekularnych i neurochemicznych tej grupy chorób.

Spis treści:

 1. Neurochemiczne hipotezy depresji i mechanizmów działania leków przeciwdepresyjnych
 2. Hiperaktywność osi HPA w depresji
 3. Rola hiperaktywności osi HPA w patogenezie depresji
 4. Wpływ leków przeciwdepresyjnych na aktywność osi HPA
 5. Mechanizm hamującego sprzężenia zwrotnego
 6. Wpływ leków przeciwdepresyjnych na poziomy GR i MR
 7. Mechanizm działania trójpierścieniowych leków przeciwdepresyjnych na poziom GR
 8. Rola cytokin prozapalnych w regulacji aktywności osi HPA w depresji
 9. Wpływ leków przeciwdepresyjnych na funkcje związane ze stymulacją GR
 10. Molekularne mechanizmy interakcji glukokortykosteroidów z lekami przeciwdepresyjnymi
 11. Wpływ leków przeciwdepresyjnych na indukowane glukokortykosteroidami neurodegeneracyjne zmiany w hipokampie
 12. Wpływ leków przeciwdepresyjnych i glukokortykosteroidów na proces neurogenezy
 13. Wpływ leków przeciwdepresyjnych i glukokortykosteroidów na morfologiczne zmiany komórek piramidowych hipokampa
 14. Wpływ leków przeciwdepresyjnych i glukokortykosteroidów na syntezę BNDF
 15. Rola komórek glejowych w neurotoksycznych efektach glukokortykosteroidów
 16. Próby stosowania inhibitorów syntezy glukokortykosteroidów w depresji